19% BTW maatregel gaat muzikant voelen

Het aanstaande kabinet Rutte-Verhagen heeft naast het terugschroeven van de subsidie besloten dat het BTW tarief op de kunsten weer omhoog gaat naar het tarief van 19%. Dit verlaagde tarief was van toepassing vanaf 1998. Nu zijn we in de popmuziek nauwelijks afhankelijk van rijkssubsidie (wel van gemeentelijke subsidies, maar dat is een heel andere pot met geld), maar de BTW maatregel kan wel heel veel pijn gaan doen.

Guido van Vulpen (boekhoudkundige die zich richt op kleine organisaties binnen de kunstensector) deelt hier zijn zorgen over de aangekondigde maatregel en laat door middel van een rekenvoorbeeld het effect zien.

“De redenering van de aanstaande regering is dat de bezoeker meer moet gaan betalen voor de optredens die zij bezoekt. Nu is het maar helemaal de vraag in hoeverre de bezoeker bereid is die prijsverhoging te betalen. In een onderzoek uit 2008 wordt gesteld dat een prijsstijging van 13% een omzetdaling van 4,2% zou betekenen. Dat was echter in een periode van stevige koopkracht groei. We moeten ervan uitgaan dat dit op dit moment nog slechter uitpakt.”

“Diverse zaaleigenaren hebben al aangegeven de btw verhoging in eerste instantie door te berekenen in de concertkaarten, maar zodra dit tot omzetverlies leid, gaan ze snijden in de gages. In dit scenario ga ik er vanuit dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Dat betekent dat de omzet van de muzikant incl. btw gelijk blijft, en hij opdraait voor dit verschil.”

“Dan is er nog een effect dat meeloopt, en dat is de Kleine Ondernemers Regeling, waarbij je (een deel van) de omzetbelasting niet hoeft af te dragen. Ik geef hier drie rekenvoorbeelden van artiesten met een omzet zoals ik die vaak voorbij zie komen:”

“Je mag dus al snel een achste van je inkomen inleveren bij de belastingdienst alleen al door deze btw maatregel. Tel daar nog een halve procent koopkrachtverlies bij op (volgens CPB doorrekening voor werkenden met een inkomen minder dan 25.000) en je weet waar je tegen moet demonstreren. Voor Bandlid A geldt dan ook nog dat hij geen aanspraak meer kan maken op de WWIK.”

“Het verminderen van de subsidies raakt vooral grote organisaties zoals orkesten en theatergezelschappen, deze btw maatregel voelen vooral de zelfstandig ondernemers in de kunst.”

Door dit praktische rekenvoorbeeld van Guido is het nu een stuk inzichtelijker en tastbaarder wat de consequenties zijn van het Rutte-Verhagen kabinet, wanneer de maatregel door zal worden gevoerd. Mocht je hier pislink van worden, volgens mij staat er morgen (8 oktober) een protest gepland om je ongenoegen te uiten.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment