Rechtsvorm voor band of muzikant: de stichting

Wanneer je met de band de vrijblijvendheid van gageverklaringen voorbij bent, zul je onvermijdelijk je muzikale diensten in een bepaalde bedrijfsvorm, of nog beter rechtsvorm, moeten gieten. Gageverklaringen zijn vooral bedoeld om kosten van een muzikanten zonder teveel fiscale rompslomp uit te betalen. Begin je dus enigszins een ‘inkomen’ te genereren, dan is het opletten.

Maar als je de professionaliseringsslag naar een rechtsvorm wil maken, wat kies je dan? Wat valt er te kiezen, en wat houdt zo’n rechtsvorm nou precies in?

Krach zit op dit moment precies in deze fase en heeft daarom de hulp van Guido van Vulpen ingeroepen. Guido zal in deze post een rechtsvorm uitleggen, te weten de stichting.

Guido: “Wanneer je als muzikant (een deel van) je inkomen wilt gaan halen uit je muziek, wordt het tijd om na te gaan denken over de vorm waarin je dit giet. Je hebt daarbij te maken met je (aanstaande) opdrachtgevers, je medemuzikanten, belastingdienst en eventuele geldverstrekkers.”

“Om te beginnen moeten we daarbij onderscheid maken tussen groepen en individuele muzikanten. Ik zal beginnen met het verhaal voor groepen, en van daaruit de positie van de individuele muzikant toelichten.”

“In een eerder post heb ik al aangegeven dat de Kleine Vergoedings Regeling (KVR) bij toenemende gages broddelwerk is. Het werkt goed als de kosten groter of gelijk zijn dan de baten. Wanneer er echter geld overblijft is de KVR echter geen goede oplossing. Daarnaast is het verstandig om wanneer de geldstromen binnen een band of ander gezelschap toenemen, een en ander ook beter te regelen dan wat losse afspraken. Nu kun je als band kiezen voor een aantal verschillende bedrijfsvormen:”

Samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen:

 • Vennootschap onder firma (VOF)
 • Maatschap

Rechtspersoon:

 • Besloten vennootschap (BV)
 • Stichting
 • Vereniging

“Gelukkig kan ik de keuzes direct verminderen. De BV is eigenlijk alleen interessant wanneer er heel veel geld omgaat (denk aan een paar ton per jaar) en er grote financiele risico’s gelopen worden. Bands als Di-rect en Bløf worden waarschijnlijk in de vorm van een BV gedreven, voor kleinere bands is het qua kosten totaal niet interessant.”

“De tweede die afvalt is de vereniging. In het tijdperk van ‘Het Kollektief’ werd deze vorm nog wel eens gekozen, de bandleden werden dan lid van de vereniging en hadden een stem. Eigenlijk zie ik nu alleen maar nadelen aan de vereniging ten opzichte van de stichting die vooral liggen in de bestuurbaarheid van de vereniging.”

“En dan ben je gelijk bij de vorm die veel bands kiezen, de stichting. Een stichting heeft statuten en een bestuur. Voor die statuten moet je langs de notaris. Vaak wordt ervoor gekozen om het bestuur alleen uit niet bandleden te laten bestaan. Dit voorkomt discussies met de fiscus, met name op het gebied van ‘vrij kunnen beschikken over het vermogen van de stichting’. Bestuursleden moeten zeer terughoudend zijn met betalingen aan zichzelf om geen problemen met de belastingdienst te krijgen. Maar zij mogen wel aan muzikanten betalingen doen wanneer deze opdrachten voor de stichting uitvoeren. De stichting kan belastingplichtig zijn voor de BTW en de vennootschapsbelasting, dat laat ik verder buiten beschouwing voor deze post.”

“Binnen de stichting kunnen afspraken gemaakt worden over welke zaken er binnen de stichting worden geregeld, en welke door de individuele muzikant. Bijvoorbeeld het vervoer van en naar optredens, de stichting kan een bandbus kopen, maar kan ook een km vergoeding aan (één van de ) bandleden uitbetalen. Je bent hier in grote mate vrij in.”

“De stichting is nu ook degene die de gage van de zalen gaat ontvangen. Dat gaat dan aan de hand van een factuur met daarbij een inhoudingsplichtige verklaring (IPV). Deze verklaring van de belastingdienst verplaatst het uitvoeren van de artiestenregeling van de zaal naar de stichting.”

“De stichting zal een deel van de inkomsten gebruiken om kosten voor de hele band te betalen. Bijvoorbeeld de oefenruimte of het produceren van een plaat. Daarnaast kan een deel van de inkomsten uitbetaald worden aan de bandleden.”

“Om nu geld uit de stichting naar de individuele bandleden te laten vloeien, komt de artiestenregeling weer om de hoek kijken. Muzikanten die een eenmanszaak hebben en een VAR-WUO als muzikant, kunnen factureren naar de stichting. Muzikanten zonder VAR kunnen via de gageverdelingsverklaring uitbetaald worden.”

Uit mijn eigen bescheiden praktijk ervaring weet ik dat Stichtingen steeds vaker worden gebruikt om je inkomsten goed te gaan regelen. Het langsgaan bij de notaris zal geld kosten, en we hebben nu nog niet helemaal overzichtelijk wat de administratieve plichten/lasten zijn die een Stichting met zich meebrengen. Daar zullen we in een persoonlijk consult met Guido eens op inzoomen en die ervaringen zullen hier worden gedeeld.

De volgende aflevering wordt ook al gemaakt want de VOF en Maatschap staan nog open ter overweging. Dank Guido voor de uitleg!

Wordt vervolgd, en deel heel graag jouw ervaringen met het oprichten of uitvoeren van een stichting als rechtsvorm/-persoon voor je band!

Show CommentsClose Comments

4 Comments

 • Inez Karkabe
  Posted februari 9, 2017 at 12:38 pm 0Likes

  Wat als je een Stichting wilt oprichten ter bevordering van jazz live muziek in niet langer de culturele hoofdstad, Amsterdam? En als je de Stichting als rechtsvorm wilt inzetten om gages naar afnemers zo laag mogelijk te houden? Maar musici WEL fatsoenlijke gages uit te kunnen betalen? Dat lees ik hier nog niet echt ergens uit. Met alleen factureren naar of vanuit de Stichting kom ik hier niet op uit.

 • Wim Hompes
  Posted november 17, 2014 at 10:45 am 0Likes

  Ook wij hebben de band in de vorm van een stichting gegoten. Het aanvragen van de ipv is echter een hele heisa en de inspecteur doet heel moeilijk. Voorlopig nog geen ipv en dat is heel lastig. Toch zijn wij niet bijzonder. Een boekingsburo benadert de zaal en geeft aan de stichting door wanneer er gepeeld dient te worden. Het boekingsbureau stuurt een factuur van haar commissie naar de zaal en de stichting stuurt ook een factuur met daarop de gage incl 6% btw naar de zaal. De belastinginspecteur wil contracten zien van het boekingsburo danwel de zaal maar die zijn er niet. Wij hebben al jaren een mondelinge overeenkomst met het boekingsburo en alles gaat op vertrouwensbasis. Is er nog iemand met tips? Overigens bestaat het bestuur niet uit leden van de band.

 • René
  Posted september 7, 2013 at 11:05 am 0Likes

  Ook wij zijn een stichting met de band. Alle gemaakte kosten (denk aan merchandise, instrumenten en onderhoud daarvan) laten wij factureren naar de stichting. Deze kosten zijn namelijk aftrekbaar bij de belastingdienst. En kan aardig oplopen. 

 • Trackback: De artiestenregeling, IPV, KVR, WWIK en de (on)mogelijkheden | WEBLOG MUSIC UNITED

Leave a comment