Wat ‘verdient’ een artiestenmanager?

In de vorige post(s) besprak ik het profiel van managers en in deze post gaan we het hebben over geldzaken. Allereerst wat info over managementcontracten en de reguliere percentages. Doorgaans zijn managers niet zo happig op het delen van hun deals, dus deze post is vooral ter benadering. Ikzelf zal proberen zo transparant mogelijk mijn werkmodel toe te lichten.

Heb je een geschikte manager gevonden, neem dan de tijd om de voorwaarde goed helder te krijgen. Het percentage wat de manager krijgt ligt gemiddeld tussen de 15%-20%. Een beginnend manager zou een lager instaptarief kunnen hebben omdat hij/zij nog zijn/haar meerwaarde moet gaan bewijzen.

Er wordt wel eens gesuggereerd dat een manager 25%-30% kan krijgen als hij/zij ook de boekingen regelt. Ik vind dit gevaarlijk. Managers zijn managers. Boekingen af- of behandelen hoort daar automatisch bij. Het actief boeken van een act is een specialistische aangelegenheid en daar gaat veel tijd in zitten. Ik vind het moeilijk een voorbeeld te presenteren waar de boeker en manager in één is en kan bogen op prachtige successen.

De onderhandeling en pijnpunten liggen niet in de percentages maar in het percentage van wat.

Krijgt een manager 15% van alle inkomstenbronnen van een artiest? En zo nee, wat is fair? Moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven omdat er niet veel openheid van zaken over bestaat. Ik heb een aantal startpunten.

Live is de meest reguliere basis waarop verrekend wordt. De live-inkomsten uitsluiten uit een managersdeal heb ik nog nooit meegemaakt. Zet een eventuele minimum gage vast, want bij sommige bedragen gaat het om tientjes en verdien je zelf de reiskosten nog niet eens terug.

Auteursrecht is het grootste en belangrijkste goed van een artiest. Zo maar rechten afstaan is zeer onverstandig! De belangrijkste vergoelijking van het afstaan van rechten heeft te maken met de tijdsinvestering van de manager. Als de zaak al stevig loopt en een manager sluit zich aan, zou ik zeer terughoudend zijn. Loopt een manager je opbouwproces mee en doet daarnaast ook de administratie van rechten, dan valt er wat over te zeggen om een aparte percentage af te spreken.

Plaat-/download-/stream-inkomsten kunnen lucratief zijn. Wanneer de manager geen geld heeft geïnvesteerd in de plaat, ben ik van mening dat hij hier slechts beperkt recht op heeft. Eerst moeten namelijk de kosten van het opnemen en laten drukken van de plaat worden terugverdiend. Pas na Break Even Point mag de manager in mijn optiek ook mee gaan snoepen van deze inkomsten. Het percentage kan je relateren aan de eerdere commissie of down scalen.

De overige inkomstenbronnen staan open voor discussie: inkomsten uit merchandise, sync deals en eventuele alternatieve inkomstenbronnen (bijv. inkomsten uit app voor iPhone).

Dan ben je er nog niet.

Te veel mensen die ik rond zie lopen als managers in de muziekindustrie vinden het toffer om zichzelf manager te noemen dan zich er naar te gedragen. Weet wie je tekent en wat de verantwoordelijkheden zijn. Wat verwacht je van hem op het gebied van muzikale keuzes? Wat heeft hij eerder gepresteerd? Claimt hij/zij successen die verre van 100% aan hem toe te dichten zijn? Hoe ziet zijn/haar netwerk eruit? Hoeveel tijd gaat hij/zij aan jouw business besteden? Hoeveel contracten heeft hij/zij gesloten?

Blijf kritische vragen stellen. Ga desnoods een paar maandjes met de beoogde manager proefdraaien. Dat is een goede methode om te zien of iemand bereid is in jóú te investeren. Bel of mail met mensen in de muziekscene en vraag om ervaringen met de desbetreffende manager. Ga niet over één nacht ijs.

Vergeet niet dat je nog meer teamleden gaat aantrekken wanneer het goed met je gaat. Die willen ook een aandeel van je inkomsten. De volgende post gaat in op ‘de taart’: wie eet er mee, en heb je overzicht van alle geldstromen?

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment