Hoe worden auteursgelden verdeeld?

In een eerdere post heb ik uitgelegd hoe auteursrecht nou precies in elkaar steekt. Minstens zo interessant is bij wie hoeveel terecht komt wanneer er geld wordt verdiend. In deze post vind je kraakhelder de auteursrechtenverdelingen. Liever kijken dan lezen? Check dan deze uitleg op YouTube.

Eigenlijk is auteursrecht en de verdeling behoorlijk overzichtelijk. We beginnen bij de basis.

Voor iedere song geldt: 50% gaat naar de componist (de schrijver van de muziek) en 50% naar de tekstdichter (de schrijver van de tekst). Zijn er bijvoorbeeld vier componisten en één tekstdichter dan gaat 50% nog steeds naar de tekstdichter, en 12,5% naar de vier componisten. Tekst en muziek zijn dus strikt gescheiden, en het wordt daarbinnen altijd evenredig verdeeld.

Maar wat als iemand iets bijdraagt aan de song, maar de bijdrage niet volwaardig componist of tekstdichter is? Bijvoorbeeld iemand maakt een paar aanpassingen in jouw originele song, maar het is in jouw ogen niet volwaardig nieuw of anders. Wat dan?

Dan kan je iemand sub-tekstdichter of arrangeur maken. Vanzelfsprekend is de sub-tekstdichter iemand die wijzigingen heeft opgevoerd voor de tekst, de arrangeur is iemand met veranderingen in de compositie die substantieel bijdragen. Een sub-tekstdichter en/of arrangeur krijgt altijd maximaal 16,67%. Dus in het geval van compositie krijgt de originele componist 33,33% en de arrangeur 16,67%. Zijn er twee arrangeurs? Dan wordt het arrangeurs gedeelte door tweeën gesplit en verdeeld over de arrangeurs. Met andere woorden: het arrangeurs-aandeel zal nooit groter worden dan 16,67% en altijd naar ratio worden verdeeld naar het aantal arrangeurs. (Dit geldt dus ook voor de sub-tekstdichter(s))

Dit bovenstaande is de traditionele manier van auteursrecht verdelen. Wil je daar van afwijken? Dat kan! Je kan willekeurig en geheel flexibel percentages verdelen naar verschillende auteurs. Bijvoorbeeld 30%, 30%, 20%, 15% en 5% in een vijfmansformatie. Je geeft dan wél aan dat je als makers zelf een flexibele rechtenverdeling hebt afgesproken. Dit kan heel simpel met een vinkje bij het aanmelden van je werk bij Buma/Stemra. Alle verdelingen zijn hierin mogelijk om zo tot een ‘fair share’ te komen.

Dan is er nog een partij die mee kan dingen in de auteursgeldenverdeling: de publisher. Wanneer je tekent bij een publisher wordt automatisch het publishingaandeel beschikbaar gesteld. Wettelijk is het publishingaandeel voor de publisher 33,33%. Dit is overigens in Nederland. In het buitenland is dit 50% (!).

Dit heeft effect op alle verdelingen. De taart wordt door drieën gedeeld: de publisher, de componist(en) en de tekstdichter(s) ontvangen nu 33,33%. Zijn er arrangeurs of sub-tekstdichters in de song betrokken, dan zullen zij dus niet meer de eerdergenoemde 16,67% krijgen. Zij voelen ook het effect van het aandeel dat naar de publisher gaat, waardoor er 8,33% voor de sub-tekstdichter(s) en 8,33% voor de arrangeur(s) overblijft.

Het is een forse hap uit je auteursrecht. Soms is dit best te verantwoorden, maar soms kan het een potentiele samenwerking met een publisher in de weg zitten omdat je 33,33% domweg niet in verhouding vindt staan met je carrierestatus. In zo’n geval kan een publisher een kickback aanbieden. Van rechtswegen – zoals dat zo lekker heet – ontvangt de publisher eerst die 33,33%, maar ‘schopt’ dan een afgesproken percentage weer terug naar jou toe om je tegemoet te komen. Een Anouk bijvoorbeeld, of een Sanne Hans zullen veeeeeel hogere kickback’s kunnen eisen van hun publishers, omdat ze weten dat hun tracks veel auteursrechtwaarde vertolkt. Kom je net om de hoek kijken, dan is een kickback lastig uit te onderhandelen.

En zo weet je precies hoe de auteursrechttaart wordt verdeeld! 🙂

Show CommentsClose Comments

Leave a comment